Content Roadmap Sprint 10/2023 (25 September - 6 October)

เขียนว่าทำบล็อก Compose Camp จนกว่าจะเสร็จจ้า ตอนนี้เหลือแค่เรียงของนิดหน่อย อาจจะไม่ละเอียดมากน้าทุกคน มันผ่านไปหลายเดือนแล้ว

พรุ่งนี้มีงาน LINE Confrence TH 2023 #LCF23 นะทุกคน ใครมีบัตรเจอกัน แหะๆ

Last updated