MikkiCoding
Search
K
Comment on page

การแปลภาษาของโปรแกรม

การแปลภาษาของโปรแกรม มี 2 แบบ คือ
  • Interpreter เป็นการแปลคำสั่งทีละบรรทัดก่อนที่โปรแกรมจะทำงาน เมื่อพบข้อผิดพลาด โปรแกรมจะหยุดทำงานทันที ทำให้โปรแกรมทำงานค่อนข้างช้า เช่น ภาษา python
  • Compiler เป็นการแปลคำสั่งทั้งโปรแกรม ถ้าพบข้อผิดพลาด โปรแกรมจะแสดงข้อผิดพลาดออกมา ทำให้โปรแกรมทำงานได้เร็วกว่า เช่น ภาษา C