ติดตั้งโปรแกรม python ลงบน computer

download จากหน้าเว็บ เลือก version ได้ตามชอบใจ จากนั้นลงโปรแกรมปกติเลย และส่วนสำคัญ คือ การ set path ที่ system environment

กดคลิกขวาที่ไอคอนคอมพิวเตอร์ของท่าน เลือก properties และเลือก Advances system setting

จากนั้นกดปุ่ม Environment Variables ไปที่ system variable เลือกตัวแปรชื่อ path และใส่ path ของ python ลงไปเพิ่ม แค่นี้ก็เรียบร้อย หรือจะทำที่ command line ก็ได้นะ แต่วิธีนี้ชัวร์และอุ่นใจกว่า

ตัวโปรแกรม python มีสองแบบ คือแบบ command line กับแบบ GUI

ข้อดีข้อเสียอย่างย่อๆ คือ แบบ command line เวลาเราพิมพ์ผิด เราจะต้องพิมพ์ใหม่ ส่วนแบบ GUI เราพิมพ์ผิดแล้วก็อปแก้พิมพ์ใหม่ได้ มีแค่นี้แหละ

Last updated