การทำงานร่วมกันกับไฟล์

การอ่านไฟล์ มี syntax หลักๆ ดังนี้

f = open(filename, mode)

parameter ตัวแรก คือ ชื่อไฟล์ และตัวที่สอง คือโหมดการอ่านเขียนไฟล์

โหมดการเขียนอ่านไฟล์ มีดังนี้

  • r : read อ่าน

  • w : overwrite เขียนทับ

  • a : write at end of the file เขียนต่อ

  • mode++ : reading & writing => r+, w+ a+

มาดูการเขียนโค้ดกันดีกว่า

# open file
f = open(‘text.txt’, ‘a’)

# read file 
code = f.read()

หลังจากอ่านไฟล์แล้ว สามารถส่วนนี้ไปใช้งานได้ แต่ประเภทของตัวแปรจะเป็นแบบ binary ดังนั้นอาจจะต้องแปลงเป็น string โดยใช้ decode("utf-8") เช่น

# find word in line of file
if (code.find(b"file") >= 0):
  print (code)

elif (code.decode("utf-8").find(b"line") >= 0):
  print (code)

# spilt line
lines = code.strip().splitlines()

# read single line of a file
f.readline()

# write file
f.write(“blah blah blah”)

#close file
f.close()

Last updated