แนะนำภาษา python

python เวอร์ชั่นปัจจุบัน คือ 3.6 (19 มิถุนายน 2560) เป็น high-level language มีการแปลภาษาแบบ interpreter คือทำทีละบรรทัด เป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ง่าย

ในชีวิตประจำวัน python ถูกนำมาใช้งานหลายอย่าง เช่นการทำ back-end ของ dynamic website, ใช้ในงาน data science, การเขียนโปรแกรมลงบน hardware สำหรับงาน embedded system เป็นต้น สามารถดาวน์โหลด python มาใช้งานได้ที่ https://www.python.org/downloads/ และมี document วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา python ที่ https://docs.python.org/3/library/

เราสามารถใช้ editor ในการเขียนโปรแกรมภาษา python ได้หลากหลายโปรแกรม เช่น notepad++, sublinetext, pyCharm เมื่อเราติดตั้งตัว python แล้ว ก็สามารถ run source code ภาษา python ได้

ความแตกต่างของ python 2.7 vs python 3.3 ถึงเวอร์ชั่นปัจจุบันจะเป็น python 3.x แต่มีบางโปรแกรมและบางหน่วยงานใช้ python 2.7 อยู่ ดังนั้นเราจะมาดูความแตกต่างกันระหว่าง 2 เวอร์ชั่นนี้

python 2.7python 3.x

Print

print “hello world”

print (“hello world”)

Integer Division

3/2 = 1

3/2 = 1.5

Input Value

raw_input()

input()

Stripline in File

string.spilt(f.read(), “\n”)

f.read().strip().splitlines()

File Mode

rb, wb, ab

r+, w+, a+

การเลือกใช้ python ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่รองรับ และปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากความใหม่ของเวอร์ชั่น

Last updated