การพิมพ์คำสั่งขั้นต้น

การพิมพ์ Hello world ออกมาสู่หน้าจอ เวลาเราเรียนภาษาใหม่ๆ มักจะเป็นคำนี้เสมอเลยเนอะ คำสั่งใช้ง่ายมากๆเลย

print "Hello world" #ง่ายๆเลย แต่อันนี้ของ python 2.7
print ("Hello world") #อันนี้ของ python 3.0 ขึ้นไป

นี่คือสิ่งที่เราบอกว่า syntax ต่างกันไงหล่ะ

ใช้ # เพื่อ comment code นะจ๊ะ

ข้อควรระวัง ในภาษา python ไม่ได้ใช้ ; ในการสิ้นสุดคำสั่งนะ และใช้ 2space แทน tab

Last updated